Col·leció La Nostra LLengua, el mètode Rubio també s'aprén en valencià

La col·lecció La Nostra LLengua de Rubio atén la necessitat de pares i mestres que des de feia temps anaven demandant.

La idea de traduir els quaderns va sorgir, en paraules d'Enrique Rubio, "perquè l'empresa volia apostar pel valencià i proporcionar les mateixes oportunitats a tots els alumnes que triaren la línia en valencià en els col·legis de la Comunitat Valenciana". La col·lecció engloba els quaderns d'Escriptura, Operacions i problemes, Educació infantil i, des d'enguany, també s'ha inclòs els de Competència lectora i Majúscules.

A més, esta nova versió va fer que, no sols traduïren els continguts que ja tenien, sinó adaptar els noms propis (Quiquet, Raimon, Xavier, etc.) així com les poblacions que apareixen en les frases.

Reforç en la maduració motriu i operacions matemàtiques. Els històrics quaderns de Rubio

Les activitats de preescriptura propostes en la col·lecció dels quaderns d'Educació Infantil faciliten la maduració perceptiva i motriu del xiquet prèvies a l'aprenentatge de l'escriptura, per mitjà de traços que es realitzen sense gran esforç. Mentre que els exercicis dels quaderns d'Escriptura contribuïxen a desenrotllar les habilitats i destreses motrius necessàries per a adquirir soltesa i agilitat en el llenguatge escrit d'una forma gradual.

Els quaderns que componen Operacions i problemes estan pensats per a desenvolupar gradualment el nivell de competència matemàtica, a més de proporcionar seguretat en el xiquet i fomentar una disposició favorable cap als elements matemàtics.

L'ús de les majúscules, clau per a facilitar la lectura i l'escriptura

Les majúscules faciliten la lectura i també faciliten l'escriptura, ja que a diferència de les minúscules no requerixen enllaços. Per això és una bona idea que els xiquets realitzen l'aproximació a les lletres per mitjà de majúscules clares.

En este cas, Rubio ha traduït el quadern Majúscules que treballava les majúscules en castellà, perquè els xiquets aprenguen ferramentes i practiquen la grafia, l'ús, i les normes gramaticals de les majúscules.

La importància de la competència lectora i la capacitat de projectar les idees extretes d'allò que s'ha llegit en la vida real

Els quaderns de competència lectora estan recomanats per a tots aquells alumnes de Primària que desitgen millorar la lectura comprensiva, siga quin siga el seu punt de partida. Llegir és la forma natural d'entrenar la comprensió i competència lectores, millora la memòria, enriquix el vocabulari i facilita l'aprenentatge.

Tots el quadens están disponibles en la web www.rubio.net o en el seu punt de venda habitual.