La competència lectora, clau en els nous plans educatius

La importància de la competència lectora i la capacitat de projectar les idees extretes del que es llegeix en la vida real.

La col·lecció de Competència Lectora de Rubio agrupa un material de suport que ajuda els nens a millorar les seues capacitats, no només de comprensió sinó també de competència lectora, d’acord amb el que es proposa en els nous plans educatius del Ministeri d’Educació.

Antonio Díez, exvicepresident de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura i vicedegà d’Investigació i Postgrau de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant, distingeix els conceptes de «comprensió» i «competència». Afirma que el primer «seria la capacitat directa que té l’individu d’agafar un text i extreure’n les idees i les conclusions», mentre que el segon «seria la capacitat de projectar aquestes idees en la vida real».

Competència Lectora és un material de reforç essencial, tant fora com dins de l’aula, indicat per a treballar i refermar la competència lectora en nens de 7 a 12 anys (la col·lecció està formada per 5 quaderns). Els quaderns estan recomanats per a tots aquells alumnes de primària que vulguen millorar la lectura comprensiva, siga quin siga el punt de partida. Llegir és la manera natural d’entrenar la comprensió i competència lectores, millora la memòria, enriqueix el vocabulari i facilita l’aprenentatge.

Cal destacar que la valoració de la versió en castellà d’aquest material que fan els docents està sent molt positiva, ja que, en el primer semestre de venda, l’editorial en va distribuir més de 60.000 exemplars, mitjançant la distribució física i la distribució en la botiga en línia, www.rubio.net. La versió traduïda ja està disponible a través d’aquests mateixos canals.